akdeniz tercüme logo

İletişim

0 505 238 04 44

Yeminli Tercüme

İnsanlar ihtiyacını karşılayabilmek için günümüz şartlarında binlerce meslek grubu yer almaktadır. Özellikle insanların hayatını devam ettirebilmesi için farklı meslek grupları doğmuş ve gelişmiştir. Karşımıza çıkan bazı işler kolay bazıları daha zor ve ustalık gerektirir. Bu zor işlerden bazıları da diğer mesleklere göre daha özeldir ve en ufak hatada daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Bu özel meslekler arasında ise doktorluk, yeminli mali müşavirlik ve yeminli tercümanlık örnek olabilir. Bu mesleklerin özel ve zor olmasının nedeni de risklerinden kaynaklıdır. Globalleşen dünyanın bir gereksinimi olan günümüz şartlarında hem ticaret hem de bürokrasi şarttır. Tam da bu esnada tercüme ön plana çıkar. Tercüme yapılırken tercümanın güvenilir olması, bilgili ve tecrübeli olması şarttır. Yeminli Tercüme de özellikle bürokratik konularda ön plana çıkar.

yeminli tercüme

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli Tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme temeli normal tercümeye dayansa da elbette aralarında bariz farklar vardır. Mesela hali hazırda tercümanlık yapan kişiler ya da evinde çalışma gösteren veya herhangi bir firma adına çalışan tercümanların mesleğini resmileştirerek kamu alanında işlem yapma yetkisi almasıyla yeminli tercüman olur. Yeminli tercüme ise noter yeminli tercüme, noterde yemin belgesi almış olan tercümanlar tarafından yapılan tercümelerdir. Tercüman ya da tercüme bürosu tarafından imzalanarak kaşelenmiş olan belgenin noter tarafından imzalanması ve mühürlenmesiyle tercüme işlemi tamamlanacak ve noter yeminli tercüme belgesi tamamlanmış olacaktır.

Yeminli Tercümeye İhtiyaç Duyulan Alanlar

Yeminli Tercümeye İhtiyaç Duyulan Alanlar farklılık göstermektedir. Noter yeminli tercümeler devlet içerisinde hata payı olmayacak şekilde önemli olan çeviriler olmakla beraber resmi evraklardan oluşmaktadır. Noter tarafından sunulan referans gereken güveni sağlamaktadır. Genelde konsolosluklar ve mahkemeler gibi makamlarda talep edilen çeviri işlerinde tercüman yemini ya da noter onayı gerekebilmektedir. Özellikle bazı şirketler halkla paylaşılmak istenmeyen nitelikteki belgelerin çevirisinde de yeminli tercümanlardan faydalanılmaktadır. Bu gibi belgelerde güven önem arz ettiğinden dolayı yeminli tercümanlar istenmektedir. Tercüman normal olursa yeni yeminli tercüman olmazsa bazı çeviri isteyen kişiler tarafından kabul görülmemektedir.

Online Tercüme Hizmeti

En Uygun Fiyat Garantisi

Aynı Gün Çeviri ve Noter Onayı

Ücretsiz ve Hızlı Teslimat

Yeminli Tercüme ve Normal Tercüme Arasındaki Farklar

Tercüme her geçen gün önemli bir alan olmaktadır. Hayatın hemen her alanında pek çok kişi tarafından tercüme talep edilmektedir. İster akademik ister sıradan olsun farklı dillere çevrilmesi istenen tercümeler için tercümanlar araştırılmaktadır. Bildiğiniz gibi tercüme bürolarında pek çok tercüman çalışmakta ve bir gün içinde onlarca metni farklı metinlere çevirmektedir. Bununla beraber bu bürolarda çalışan tercümanların hepsi yeminli olmamakla beraber bazıları yeminli olmaktadır. Yeminli tercümanlar herhangi bir dilde kendini uzmanlaştırmış ve bu uzmanlıklarını da noterden tasdik ettirmiş olan kişilerdir. Yani yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır. Yeminli tercümeler imzalı ve kaşeli olmakla beraber normal tercümelerde böyle bir şey yoktur.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Aynı Mı?

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Aynı Mı? sorusu araştırılan konulardan olmaktadır. Yeminli tercüme yapabilmek için noterden alınması gereken yeminli tercüman belgesine sahip olan bir tercümandır. Noter onayı ise yeminli tercüman tarafından yapılan çeviriden sonra talep ediliyor olması ve noterden ayrıca onay alınmasıdır. Yani iki çeviri de aynı anlama gelmez. Fakat noter onayı çevirisi yapılan bir belgenin mutlaka yeminli tercüman tarafından çevirisinin yapılması gereken bir çeviridir. Yeminli tercüman olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak şarttır. Türk vatandaşıysak eğer gereken eğitim durumunu ve dil bilgisi hakimiyetine sahip olduktan sonra yeminli tercümanlığa hazırlanabilirsiniz.