akdeniz tercüme logo

İletişim

0 505 238 04 44

Japonca Tercüme

Japonca, oldukça eski bir dildir. Japonca, belirli bir alfabesi yoktur. Farklı kültürlerin etkisinde kalarak kendine göre bir alfabe oluşturmuştur. Bunlardan biri, Çin dilinden etkilenerek oluşturulan kanji alfabesi vardır. Birde Çinceden alınan harflerle çift heceli kelimeyle oluşturulan alfabe hiragana ve katakanadır. Ayrıca romaji denilen alfabede Latin harfleri de kullanılmaktadır. Rakamlar içinde aynı durum söz konusudur. Yaklaşık 130 milyon kişi tarafından Japonca konuşulmaktadır. Hem Japonya’da hem de Japonya dışında konuşulan bir dil olma özelliği taşır. Japonca tercüme, zor ve karmaşık olan dili tercüme etmektir. Japonca, konuşma dili olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile günlük sosyal ortamlarda ve resmiyette kullanılan kelimeler oldukça farklı ve çoktur. Konuşma dilinde kullanılan sözcüklerin özellikleri bir statüsü belirtisi olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, düşük statüdeki insanlar konuşmalarında nezaket kelimelerine geniş yer verirler. Kültürel ögelerin dile yansıdığı Japonca, Türkçeden oldukça farklıdır. Dolayısıyla tercüme esnasında kültürel ögelerinin özelliğini bozmadan aktarmak zordur.

Japonca Tercüme

Japonca Tercüme Hizmeti

Japonya ve Türkiye arasında çeşitli sektörlerde geliştirilen iş ilişkileri sayesinde Japonca tercüme hizmeti, önem kazanmıştır. Teknik konularda olduğu kadar teknolojik cihaz ve makinelerin kullanım kılavuzlarının tercüme edilmesi gibi pek çok konuda talepler vardır. Tercümeyi ana dil düzeyinde olması uzman kişiler tarafından yapılması ile mümkündür. Japoncada kullanılan harf şekilleri bu kültüre özgüdür. Yine cümlede ögeler özne nesne yüklem şeklinde dizilmiştir. Sondan eklenen bir dildir.

Japonya’nın teknoloji sektöründe rol belirleyici olma özelliğinden dolayı Japonca da önemli diller arasında kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak düzgün ve doğru tercümenin yapılabilmesi için o kültürü yakından tanımak ve cümle biçimlerini bilmek gerekir.

Kaliteli Japonca Tercüme Hizmeti

Kaliteli Japonca tercüme hizmeti için şu hususlar dikkate alındığı takdirde tercümeler doğru olmaktadır. Bunlar;

 • Çok uzun yazılarda tercüme yapılmadan önce küçük bölümlere ayırmak gerekir. Mesela yazı 3 paragraftan oluşuyorsa tercümeyi paragraf paragraf, cümle cümle olarak yapmak gerekir.
 • Tercüme esnasında mutlaka sözlükten yararlanmak gerekir. Bu sözlük kişinin tercihine göre çeşitli sözlük uygulamaları olabileceği gibi kitapçık şeklinde de olabilir.
 • Tercüme esnasında verilmek istenen düşünce nedir? Net bir şekilde anlamak için cümleleri noktaya kadar okuyarak en basit şekli ile ifade etmek gerekir.
 • Verilmek istenen düşünce bulunduktan sonra sıra özne, nesne, zarf, yüklem gibi ögeleri analiz etmek gerekir.

Yukarıda sayılan ipuçları sayesinde kaliteli tercüme yapmak oldukça kolaydır.

Online Tercüme Hizmeti

En Uygun Fiyat Garantisi

Aynı Gün Çeviri ve Noter Onayı

Ücretsiz ve Hızlı Teslimat

Japonca Tercüme Fiyatı

Teknik konularda tercüme yapılması isteneceği gibi hukuk, tıp gibi alanlarda da tercüme yapılması istenebilir. Net ve doğru bir anlatımın düzgün dilbilgisi ile hazırlanması gerekir. Çünkü Japonca oldukça karmaşık bir dil yapısında olduğu için tercüme son derece titiz yapılmalıdır. Gözden kaçan durumlarda tercümenin hatalı olmasına neden olur. Bu durumda cümle anlamsız olabileceği gibi farklı anlamlarda ortaya çıkabilir.

Japonca tercüme fiyatı, uygun fiyat politikaları da müşterilerin seçim kriterleri arasında yer alır. Yani kaliteli ve başarılı bir tercüme hizmeti arayışında olan kişiler ayrıca fiyat politikalarını da değerlendirmeye alır. Ülkemizde tercüme fiyatları karakter sayısına (1000) göre belirlenmektedir. Space tuşu kullanılmadan oluşturulan karakter sayısı ücret tespiti için gereklidir. Çeşitli kullanım kılavuzu, makale, öğrencilerin hazırladıkları tezler vb. her konuda fiyat belirlerken karakter sayısı önemlidir.

Tercüme yapan çeşitli firma ayrıca fiyat oluştururken uygulanan indirim politikaları da ücretlendirmede etkilidir. Öğrenci indirimi ile kelime sayısına, sayfa sayısına bakılmaksızın öğrencilerin belirli bir süre için yararlanması amacı ile hazırlanır. Japonca tercüme yapmak isteyen kişiler belgeleri web sitesine göndererek ücret ve projeyi bitime süresi hakkında net bilgi alabilirler. Ödeme işleminin ardından tercüme yapılmaktadır.

En Çok Talep Gören Japonca Tercüme Çeşitleri

 • Medikal
 • Teknik
 • Akademi
 • Ticari
 • Hukuki
 • Edebi Tercüme
 • Simultane Çeviri
 • Ardıl Çeviri
 • Şirket Yazışmaları
 • Web Site Tercümeleri
 • Pasaport Rusça Çevirisi
 • Doğum Belgesi
 • Bekarlık Belgesi
 • Boşanma Kararı Tercümeleri
 • Vekaletname
 • İhtarname
 • Ölüm Belgesi
 • Kimlik Kartı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Boşanma Belgesi
 • Diploma
 • Transkript
 • Sürücü Belgesi
 • Sabıka kaydı
 • Sağlık Raporu
 • Katalog
 • Oturma İzni
 • Vize Belgeleri
 • Konsolosluk Belgeleri
 • Apostil Tercümesi