akdeniz tercüme logo

İletişim

0 505 238 04 44

Danca Tercüme

Ermenistan’ın ana dili olan Ermenice tercüme hizmetine bazı durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Ermenice kendine ait alfabesi olan oldukça karışık bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik Ermenice ve Modern Ermenice olmak üzere iki ana başlık altında toplanması mümkündür. Ermenice dilindeki zorluluklar göz önüne alındığında Ermenice çevrisinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiği görülecektir. Ülkeler arası ikili ilişkiler genel anlamıyla iyi olmasa bile bazı durumlarda ülkeler arası Ermenice tercümelere başvurulmaktadır.

Ermenice dünya genelinde 6 milyona yakın kişi tarafından konuşulan bir dildir. Türkiye’de ise yaklaşık 70 bine yakın Ermeni vatandaşı yaşamaktadır. Bu vatandaşların tercüme hizmeti alacağı gerek sağlık gerekse hukuki alanlar mevcuttur. Tercüme yapılmak istenen belge ya da metnin ne olduğuna bağlı olarak tercüme hizmetinde farklılıklar meydana gelebilmektedir.

Ermenice Tercüme

Ermenice tercüme ihtiyacı olan ve Türkiye’de yaşayan Ermeniler, yeminli tercüman desteği ile tercümesini yaptırmak istedikleri belgeleri Türkçeye çevirebilmektedirler. Özellikle kurumsal belgelerin tercümesinde dikkat edilmesi gerekmektedir. Kurumsal tercüme yapacak olan yazarın tercümeye kesinlikle kendi duygularını katmaması gerekmektedir. Aksi halde tercüme yanlış olacak ve daha büyük sorunlar meydana gelebilecektir. Bu nedenle tercüman seçiminde yeminli tercümanların seçilmesi daha sağlıklı olacaktır. Yeminli tercüman imzası ve kaşesi tercüme belgesinde olacağı için işini daha özenerek yapacaktır. Genellikle tıbbi alanda tercüme ihtiyacı bulunan Ermeniler, tercüman seçimi yaparken sağlık alanıyla alakası olan tercümanların seçilmesine önem vermelidir.

Ermenice Tercüme Hizmeti

Ermenice tercüme hizmeti beli başlı konularda verilmektedir. Bu konular aşağıdaki gibidir:

 • Medikal tercüme.
 • Tıbbi tercüme.
 • Hukuki tercüme.
 • Teknik tercüme.
 • Pazarlama tercümesi.
 • Oyun tercümesi.
 • E-ticaret tercümesi.
 • Finans tercümesi.
 • Ekonomi tercümesi.
 • Otomotiv tercümesi.
 • Bankacılık tercümesi.
 • Yazılım tercümesi.
 • Reklam tercümesi.
 • Vaka çalışması tercümesi.
 • Diploma tercümesi.
 • Vekalet tercümesi.
 • Evlilik cüzdanı tercümesi.
 • Nüfus kayıt örneği tercümesi.
 • Noter onaylı belgeler tercümesi.
 • Vize başvurusu tercümesi.
 • Niyet mektubu tercümesi.

Online Tercüme Hizmeti

En Uygun Fiyat Garantisi

Aynı Gün Çeviri ve Noter Onayı

Ücretsiz ve Hızlı Teslimat

Kaliteli Ermenice Tercüme Hizmeti

Kaliteli Ermenice tercüme hizmeti alınabilmesi için tercümanın yetkinlikleri oldukça önem taşımaktadır. Bir tercümanda bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibidir:

 • Çapraz tercüme ihtimaline karşı en az 3 dil bilmesi gerekmektedir.
 • Belli bir uzmanlık alanının olması gerekmektedir.
 • Sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.
 • Sadece gramer olarak değil konuşma olarak da kendini geliştirmesi gerekmektedir.
 • Verilen görev için büyük bir titizlikle çalışması gerekmektedir.
 • Tercüme yaparken birden fazla kaynaktan yararlanması gerekmektedir.

Eğer bir tercümanda yukarıdaki özellikler bulunuyorsa, tercümede gayet kaliteli bir şekilde tamamlanmış olacaktır. Bu nedenle kaliteli bir tercüme isteniyorsa doğru tercümanın seçildiğinden emin olunması gerekmektedir. Tercümenin konusunda uzmanlığı bulunan tercümanların tercih edilmesi kaliteli bir tercüme için oldukça önemli bir adımdır.

Ermenice Tercüme Fiyatı

Ermenice tercüme fiyatı konusunu belirleyen belli başlı unsurlar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Tercümanın yetkinlikleri.
 • Tercümesi yapılacak olan belgenin ne amaçla hazırlandığı.
 • Tercümesi yapılacak olan belgenin uzunluğu.
 • Tercümesi yapılacak olan belgenin ne zaman teslim edileceği.

Tercüme fiyatları belirlenirken genellikle tercümede bulunan karakter sayıları baz alınmaktadır. Kelime sayısı ile birim fiyat çarpılarak ortalama bir tercüme fiyatı belirlenmektedir. Ancak belirlenen fiyatlar yukarıda belirtilen unsurlara göre artış ya da azalış gösterebilmektedir. Bu nedenle tercüme için fiyat alınırken projenin önceden bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde alınan fiyatlar yanlış olabileceği gibi ileride sorun çıkmasına temel oluşturabilirler. Bu durumun önüne geçebilmek adına fiyat konusunda yetkili bir kişi ile görüşülmesi fiyat doğruluğu açısından önem taşıyan bir konudur.

En Çok Talep Gören Ermenice Tercüme Çeşitleri

 • Medikal
 • Teknik
 • Akademi
 • Ticari
 • Hukuki
 • Edebi Tercüme
 • Simultane Çeviri
 • Ardıl Çeviri
 • Şirket Yazışmaları
 • Web Site Tercümeleri
 • Pasaport Rusça Çevirisi
 • Doğum Belgesi
 • Bekarlık Belgesi
 • Boşanma Kararı Tercümeleri
 • Vekaletname
 • İhtarname
 • Ölüm Belgesi
 • Kimlik Kartı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Boşanma Belgesi
 • Diploma
 • Transkript
 • Sürücü Belgesi
 • Sabıka kaydı
 • Sağlık Raporu
 • Katalog
 • Oturma İzni
 • Vize Belgeleri
 • Konsolosluk Belgeleri
 • Apostil Tercümesi